Deltagare

Till Generator 2009 kommer bland andra:

Saeid Abbasian forskare EIDI Högskolan i Jönköping
Anna-Karin Abrahamsson delprojektledare DINo Skellefteå kommun
Kerstin Abrahamsson Netport Karlshamn
Malin Abrahamnsson webbredaktör Norrbottens läns landsting
Lena Adelsohn Liljeroth kulturminister Kulturdepartementet
Måns Adler grundare Bambuser
Mattias Ahlén nationell samordnare KRUT Regionförbundet Östsam
Marie Ahlgren ALMI Företagspartner AB
Åse Ahlstrand samordnare Region Halland
Hans Ahrens Tillväxtverket
Ingegerd Alatala marknadsföring campus Hultsfred
Eva-Lena Albihn vice vd/ekonomidirektör Business Region Göteborg
Stina Algotson KK-stiftelsen
Katarina Almquist Carnlöf processledare Vinnova
Stina Almqvist projektledare Filmbågen Filmpool Nord
Michael Andersen Ehvervskonsulent Københavns Erhvervscenter
Björn Andersson Almi företagspartner Kronoberg
Erik-Widar Andersson dr JiLU, Jämtlands läns landsting
Lars B Andersson förvaltningschef Landstinget i Uppsala län
Mattias Andersson coach Musik i Blekinge/Blekinge UPP
Nils-Arvid Andersson näringslivs- och turistchef Vellinge kommun
Pehr Andersson näringslivsdirektör Malmö stad
Peter Andersson projektchef Norrköpings visualiseringscenter
Sven Andersson bitr regionchef Region Dalarna
Therese Ankeraa MMSS AB
Elisabeth Aquilonius konsulent Regionförbundet i Kalmar län
Yasemin Arhan Modéer projektledare MMSS AB
Jeanette von Arnold Stockholm Business Region Development
Annika Aronsson verksamhetschef Fredriksdal och Sofiero, Helsingborgs stad
Luciano Astudillo riksdagsledamot Socialdemokraterna
Marcus Axelsson näringslivschef/VD Eksjö Kommun
Albin Balthasar projektutvecklare Lunds kommun
Sven Bartilsson Koordinator/Manager Coompanion Göteborgsregionen
Camilla Bengtsson projektledare Musik i Blekinge/Blekinge UPP
Eva Bergstrand utvecklingsledare Kulturenheten Skurup kommun
Henrik Berven näringslivschef Ystads kommun
Markus Bjerre Ministry of Economic and Business Affairs, Danmark
Anette Blomqvist Almi företagspartner Kronoberg
Camilla Blomqvist utvecklingsstrateg/internationell samordnare Landstinget Västmanland
Susanne Bodin Nordin Landstinget Gävleborg
Linda Bohlin Trajkovski affärscoach Innovatum Teknikpark
Susan Bolgar strategisk rådgivare Kulturstrategi
Claes Boman Rörstrands kulturforum
Åsa Bondesson AF Kultur Syd
Daniel Borgman projektledare Region Halland
Eivor Bryngelson kommunikatör Attraktiv Region
Tore Brännlund utvecklingsledare Jämtlands läns landsting
Andy Budd Clear:left
Britt-Inger Bårman Region Skåne
Heléne Bäckström Projektsamordnare KRUT Regionförbundet Östsam
Peter Carlsson kommunalråd Hällefors kommun
Anna-Lena Cederström regiondirektör Region Blekinge
Helena Collin projektledare Netport
Cissi Dahl kommunikatör MMSS AB
Micael Dahlén professor Handelshögskolan i Stockholm
Anna-Karin Dahlin Region Skåne/Film i Skåne
Ingalill Ebbesson turismsamordnare Gnosjö kommun
Krister Efverström universitetsadjunkt Luleå tekniska universitet MME
Birgitta Ek tourism manager Eksjö kommun
Kristina Elding Bibliotekskonsulent Regionbibliotek Skåne
Eva Engquist vice rektor Malmö högskola
Margaretha Eriksson Regionbibliotekarie Regionbibliotek Skåne
Karin Erlandsson konsult Karin Erlandsson konsult
Lasse Ernst projektledare Stiftelsen Framtidens kultur
Emma Ernsth Acting Secretary General Trans Europe Halles
Mattias Esbjörnsson programme manager VINNOVA
Emma Estborn projektansvarig MMSS AB
Stefan Fallgren SVID /Expandera
Sanne Fandrup affärsrådgivare Värnamo Näringsliv AB
Helena Faxgård kommunikationschef Svensk scenkonst
Jesper Fermgård art director Swerea IVF/Tills
Bengt Flemark kommunikatör Näringsliv Skåne
Agneta Florin projektledare Tillväxtverket
Charlotte Fogde Andréasson kommunikations- och marknadschef Hässleholms kommun
Lars Forslöv näringslivschef NärLjus
Peter Fritzen Ehrvervsrådgiver Københavns Erhverscenter
Claes Frössén project manager design SVID
Oskar Gedda Utbildningsledare Upplevelseproduktion Inst. för Musik och Medier Luleå Tekniska Universitet
Hans Gelter Programkoordinator Upplevelseproduktion Inst. för Musik och Medier Luleå Tekniska Universitet
Mariana Gomez Johannesson Samordnare internationellt arbete Regionförbundet södra Småland
Marika Grankvist projektledare Gotlands Turistförening
Katarina Grut koordinator Jämtlands läns landsting
Petra Gråberg Näringsdepartementet
Micke Gunnarsson Netport Karlshamn
Susanne Gustafsson Petersson Piteå presenterar
Anna Hag handläggare Näringsdepartementet
Karin Hallberg Netport Karlshamn
Hans-Martin Hansen Lunds kommun
Gunnar Hansson Rörstrands kulturforum
Sverker Haraldsson parkchef Malmö folkets park Gatukontoret Malmö Stad
Marcus Hartmann politiskt sakkunnig Kulturdepartementet
Kerstin Hassner kulturchef Helsingborgs stad
Gunilla Havnesköld Samordningsansvarig Tillväxtprogram Länsstyrelsen i Norrbotten
Kristin Heinonen pr-konsult Trimedia
Magdalena Hellström näringslivschef Skurups kommun
Hans Henecke vd Business Region Skåne
Samuel Henningsson vd Netport
Rasmus Heyman projektledare ADA
Hanna Dóra Hólm Másdóttir Iðnaðarráðuneyti / The Ministry of Industry, Energy and Tourism
Patrik Holmlund projektledare DINo Luleå tekniska universitet
Theresia Holmstedt Jensen projektkoordinator Region Dalarna
Lars Hont omvärldschef Falu kommun
Anders Hultén projektledare CRED – Creative Destination Halland
Lotta Håkansson Subtopia
Mårten Höglund Tills AB
Ralf Ivarsson vd Film i Skåne
Robert Jacobsson Entrepreneur in Residence Medea Malmö högskola
Jan-Erik Jaensson vd Swedish Lapland
Elin Jakobsson utredare Kulturrådet
Hampus Jakobsson TAT
Gunilla Janlert kultur- och fritidschef Simrishamns kommun
Stefan Jansson projektledare Region Dalarna
Björn Jeffery IT-strateg Bonniers
Cecilia Jehler Kulturdepartementet
Ove Jobring forskare Alexandersoninstitutet
Therese Johansen KreaNord Project Nordiska ministerrådet
Tobias Johansson bibliotekarie Malmö stadsbibliotek
Siw Johansson-Björk turismsamordnare Gislaveds kommun
Anders Johnsson kulturchef Eksjö kommun
David Jonsson tf chef för Helsingborgs bibliotek Helsingborgs stad
Magnus Jonsson kulturchef Gislaveds kommun
Mats Jonsson Netport Karlshamn
Inga-Lill Josephsson turismsamordnare Vaggeryds näringslivsråd
Annika Järemo projektledare Tillväxtverket
Göran Jönsson utvecklingsledare Region Halland
Pia Jönsson-Rajgård vd Tourism in Skåne
Louise Karlsing projektledare Alexandersoninstitutet
Carin Karlsson Delta Garden
Karin Karlsson projektledare Malmöfestivalen Malmö Stad
Peter Karlsson kulturchef Regionförbundet Östsam
Sven Klässman projekthandläggare Leader KalmarÖland
Anne Kolmodin analytiker Tillväxtanalys
Tobias Kreuzpointner turism- och landsbygdsutvecklare Jordbruksverket
Per Kågefors campuschef Campus Hultsfred
Barbro Lagerholm projektledare Swerea IVF
Björn Lagnevik
näringslivsutvecklare Region Skåne
Anna Landberg
Danafilm
Thomas Lantz
Moderaterna
René Larsen Erhvervsrådgiver Københavns Erhvervscenter
Ann Larsson kanslichef/director Konstnärsnämnden/The Swedish Arts Grants Committee
Christer Larsson Director of City Planning Stadsbyggnadskontoret Malmö Stad
Magnus Larsson ALMI Gotland
Patrik Larsson Svenska oberoende musikproducenter
Stefan Larsson projektledare Drivkrafter för nya näringar
Olof Lavesson riksdagsledamot Moderaterna
Karin Leeb-Lundberg kultur- och turistchef Svedala kommun
Olle Lidgren turism- och näringslivsstrateg Tomelilla kommun
Karin Lilja kommunikatör MMSS AB
Thomas Lindberg senior advisor Multicon
Maria Lindblom näringslivsutvecklare Region Skåne
David Lindeby projektledare Region Värmland
Bea Lindell projektledare Region Halland
Karin Lindroth Renhäll Lunds kommun
Per Lindskog Utvecklingsdirektör Gotlands kommun
Cecilia Lindvall Region Skåne
Matilda Lindvall chef ADA
Staffan Ling konsult Balticgruppen
Anna Linton projektledare CRED – Creative Destination Halland
Marie Loft SVID
Sara Lundh Musik i Blekinge/Blekinge UPP
Anders Lundgren omvärldschef Falu kommun
Nicke Lundmark WDO
Anna Lyrevik kulturstödschef Malmö stad (Kulturförvaltningen)
Anne Lystedt KRUT Västmanland
Tommy Löfquist samordnare Region Halland
Sara Lönnroth projektledare Transit
Hanna Marcolin kommunikatör Musik i Blekinge/Blekinge UPP
Viktoria Mattson enhetschef LTU Innovation
Anna Mellergård Internationell kultursamordnare ArtsNordica
Rosi Magnusson samordnare Region Halland
Sindre Magnusson Region Skåne
Stefan Malmström projektledare Region Blekinge
Louise Martin projektledare Mötesplats Trollhättan/film Film i Väst AB
Linda Medberg projektsamordnare Malmö stad
Anders Mildner omvärldsbevakare MMSS AB
Kåre Moberg projektledare Öresund Entrepreneurship Academy Lunds universitet
Birgitta Modigh sakkunnig Kulturrådet
Caroline Monks NWDA
Erica Månsson Landstinget Kronoberg
Stefan Månsson näringslivsutvecklare Malmö stad
Agneta Mårdsjö chef Näringslivsenheten Västra Götalandsregionen
Fredrika Narheim Swedenborg kommunikatör Malmö stad
Calle Nathansson SKL
Charlotta Netsman projektledare Region Gävleborg
Tobias Nielsén vd QNB/Kulturekonomi
Christina Nilroth projektledare ADA
Bodil Nilsson bibliotekarie Kristianstads stadsbibliotek
Eva Nilsson Ordförande styrgrupp Gnosjönoden Drivkrafter för nya näringar
Jenny Nilsson KRUT-projektet, Uppsala län
Magnus Thure Nilsson verksamhetsansvarig MMSS AB
Mats-Ola Nilsson Lunds kommun
Sara Nilsson Samordnare tillväxt Regionförbundet södra Småland
Håkan Nohrén kommunstyrelsen Falu kommun
Jenny Norberg näringslivsutvecklare-upplevelseindustrin NärLjus
Anders Nord projektsamordnare Region Halland
Magnus Nordgren Jordbruksverket
Petra Nordin Carlsson projektledare Regionförbundet Östsam
Lars Nyberg senior advisor Tillväxtverket
Johanna Nylander MMSS AB
Erik-Christian Nørgaard Erhverskonsulent Københavns Erhvervscenter
Eva Ohlsson kanslichef Nämnden för hemslöjdsfrågor
Johan Olsén Innovationsansvarig Almi – ik2 Almi Företagspartner Skåne AB
Eva Olson utvecklingssekreterare Malmö stadsbibliotek
Jonas Olsson projektledare SVID
Thomas Olsson projektkoordinator Landstinget Västernorrland
Danne Palm incubator manager Innovatum Teknikpark
Pehr Palm vd Event in Skåne
Anders Persson Västra Götalandsregionen
Christer Persson senior advisor Malmö stadskontor
Jenny Persson kommunikatör Innovatum Teknikpark
Martin Persson vd Anagram Produktion AB
Roland Persson Bibliotekskonsulent Regionbibliotek Skåne
Birger Pettersson Wiik projektledare UTEV
Joppe Pihlgren KK-stiftelsen
Claes-Jörgen Pohl H2H Mötesplatsen AB/Haparanda kommun
David Polfeldt vd Ubisoft Massive
Ingrid Printz kulturchef Jämtlands läns landsting
Ida Qvarnström samordnare film/rörlig media Reaktor Sydost
Birgitta Ramdell Form/Design Center
Ludvig Rasmusson författare och frilansjournalist
Bo Reimer professor Malmö högskola
Per-Olof Remmare Architect/regional-urban planner National Heritage Board (Riksantikvarieämbetet)
Mats Reutherborg utvecklingsledare Falu kommun
Heli Rintahaka kulturarbetsgruppen vid finska landsbygdspolicykommittén
Erik Robertson vd Nordiska datorspelprogrammet
Ida Rosell projektledare Rydal Design Center
Marie Rosengren Netport Karlshamn
Karolina Rosenkvist koordinator Medea, Malmö högskola
Bodil Rosvall Jönsson vd Minc AB
Brittmarie Rothstein samordnare Region Halland
Ola Rutz filmkonsulent Film i Dalarna
David Rylander koordinator EIDI Högskolan i Jönköping
Matz Rysjö projektadministratör KRUT-projektet Regionförbundet Örebro
Helene Röckner utvecklingschef Piteå kommun
Jan Sahlén tillväxtchef Landstinget Västernorrland
Margareta Sandberg Jönsson bibliotekschef Svalövs bibliotek
Bo Sandström Piteå presenterar
Sunny Sandström samordnare kultur Regionförbundet södra Småland
Maria Schreiber informationsassistent Dunkers kulturhus
Tonika Sealy
Caribbean Export Development Agency
Sten Selander Nordic Game Resources
Åsa Silfverberg Hyper Island
Karin Sjöberg bibliotekarie Hässleholms stadsbibliotek
Malin Sjöberg kommunikatör/sociala medier Business Region Skåne
Anna Sjödahl Business support manager Växjö kommun
Anneli Sjögren avdelningschef Tillväxtverket
Anders Sjöstedt vd Upplevelseindustrin
Johanna Skantze projektledare Upplevelseindustrin
Anne Skare Nielsen framtidsforskare Future Navigator
Wilhelm Skoglund forskare Jämtlands läns landsting
Anna Sonesson Bibliotekschef Tomelilla bibliotek
Nina Steiner kommunikatör Business Region Skåne
Cecilie Stranger-Thorsen Stranger
Mathias Strömer utställningsproducent/curator Riksutställningar
Bosse Sundborg Norrköping Science Park
Fredrik Sunnergren Östsam
Putte Svensson Rockcity
Ann-Sofie Sydow Dataspelsbranschen/MMSS
Peter Sörbom näringslivschef Lunds kommun
Annamari Thorell marknadschef Gotlands turistförening
Kim Traulsen Future Navigator
Eva Törn turismchef Värnamo turism
Anna Uhlin Landh projektledare KRUT-projektet Regionförbundet Örebro
Erling Valvik adm.dir Cultiva Norge
Lars Vestin ordförande Leader KalmarÖland
Debora Voges Project Developer - Cultural Incubator Lunds kommun
Stefan Wahlstedt bibliotekschef Kirsebergs bibliotek
Lennart Walldén projektkoordinator Innovatum Teknikpark
Johan Wallin verksamhetschef SITE
Lars Wallrup processledare Attraktiv Region
Jonna Wehlin Projektledare KReativ UTveckling Regionförbundet södra Småland
Anna Weitz Marketing & Communication Manager Trans Europe Halles
Dennis Westerberg projektledare Landskrona stad
Lasse Westin Falu kommun
Karin Wettermark Jonsson enhetschef Regionförbundet Örebro
Richard Widén samordnare näringslivsutveckling Östsam
Rasmus Wiinstedt Tscherning direktör Center for Kultur- og Oplevelsesøkonomi
Helena Wiklund projektadministratör Mötesplats Upplevelseindustrin Piteå
Sven Winemark Länsstyrelsen Jämtlands län
Anna Årblom Granbo Handläggare Länsstyrelsen Västernorrland
Margereta Åslund utvecklingsledare Falu kommun
Monica Äijä-Lenndin koordinator Mötesplats Upplevelseindustrin Piteå
Bjarne Öhrling projektledare Utvecklingsstaben Hässleholms kommun